یک نفر باشد که گاهی گریه ای بر شانه اش

یک نفر باشد

توسط

تک بیت

یک نفر باشد که گاهی گریه ای بر شانه اش
یک نفر باشد که باشی عاشق و دیوانه اش

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.