همه رفتند تو اما سر جایت ماندی

توسط

همه رفتند، تو اما سر جایت ماندی
همه شادند و تو در حال و هوایت ماندی

هرکسی دست به دستان نگاری داده
تو چه دل ساده سر عهد و وفایت ماندی

دیگران عاشق بت های جدیدی شده اند
تو فقط پیرو چشمان خدایت ماندی

دل بکن! دلبرکت خاطره ای محو شده
تو چرا مات همین خاطره هایت ماندی ؟

عشق یعنی نرسیدن! چمدان را بردار
همه رفتند… تو تنها سر جایت ماندی…

مجید ترکابادی

کانال ارسی

دل بکن! دلبرکت خاطره ای محو شده
دل بکن! دلبرکت خاطره ای محو شده/ طراحی بوم گرافیک
دل بکن! دلبرکت خاطره ای محو شده از پیج تک بیتی ها
دل بکن! دلبرکت خاطره ای محو شده
از پیج تک بیتی ها
همه رفتند، تو اما سر جایت ماندی همه شادند و تو در حال و هوایت ماندی هرکسی دست به دستان نگاری داده تو چه دل ساده سر عهد و وفایت ماندی دیگران عاشق بت های جدیدی شده اند تو فقط پیرو چشمان خدایت ماندی دل بکن! دلبرکت خاطره ای محو شده تو چرا مات همین خاطره هایت ماندی ؟ عشق یعنی نرسیدن! چمدان را بردار همه رفتند… تو تنها سر جایت ماندی…
عشق یعنی نرسیدن! چمدان را بردار/ طراحی حریر مهتاب

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.