عشق پنهانی من پشت سؤالی الکی

توسط

چشم بستم که شدم غرق خیالی الکی
قصه ی عاشقی و شوق وصالی الکی

فرض کردم که تو هم عاشق چشمم شدی و…
همه ی دلخوشیم فرض محالی الکی

پر کشیدیم چه نقاشی زیبایی شد
آسمانی الکی با پر و بالی الکی

“درس خواندی؟ چه خبر؟ حال شما؟ خوبی که؟”
عشق پنهانی من پشت سؤالی الکی !

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد*
ما رسیدیم به هم آخر فالی الکی….

مجید ترکابادی

حافظ:
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.