حالم خراب بود و کسی باورش نشد

توسط
حالم خراب بود و کسی باورش نشد
شادی نقاب بود و کسی باورش نشد
قلبم تمام عمر چنان زلف در همش
در پیچ و تاب بود و کسی باورش نشد
گفتند ابلهان که بگو دوست داریَـش
وصلش سراب بود و کسی باورش نشد
او یک بهشت بود ولی از بهشتِ او
سهمم عذاب بود و کسی باورش نشد
***
پرسید با کنایه که “من گفته ام نرو ؟ “
پرسش جواب بود و کسی باورش نشد …

مجید ترکابادی

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.