تبریک نمی گویی

توسط
دو بیت از غزل
به بهانه تولد

این جشن پر از غم را تبریک نمی گویی؟
جان کندن کم کم را تبریک نمی گویی؟

امروز به من دنیا یک هدیه ی زیبا داد
این موی سپیدم را تبریک نمی گویی؟

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.